9:00 - 15:30 (posledný vstup 14:30)

Novinky a aktuality

02 Oct
COVID-19 - Platné opatrenia v skanzene
19.10.2020

COVID-19 - Platné opatrenia v skanzene

Vážení návštevníci, v súvislosti s mimoriadnou situáciou s COVID-19, platia v skanzene Pribylina aktuálne opatrenia vydané UVZ SR s cieľom zabrániť šíreniu epidémie.

Pri vstupe do areálu Múzea liptovskej dediny a na osobitne určených miestach (napr. pred nástupom do vozňa Považskej lesnej železnice) sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky.

Pri kontakte so zamestnancami múzea, zabezpečujúcimi jeho prevádzku, tak vnútri objektov, ako aj v exteriéri múzea, sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Pri kontakte s ďalšími návštevníkmi alebo inými osobami pohybujúcimi sa v exteriérových priestoroch areálu múzea, pokiaľ k nemu dochádza na vzdialenosť menšiu ako 2 m, sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V interiéroch muzeálnych objektov sa návštevníci pohybujú výhradne s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.).

Prehliadka goticko – renesančného kaštieľa z Parížoviec, zemianskej kúrie z Paludze a gotického kostola z Liptovskej Mary prebieha v stanovených intervaloch a pod dozorom lektora s poskytnutím výkladu.

Počet návštevníkov vo vyššie uvedených objektoch múzea je stanovený nasledovne: kaštieľ Parížovce – 5 osôb, kúria Paludza – 5 osôb, kostol Liptovská Mara – 5 osôb. Do tohto počtu nie je zarátaný personál múzea.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže múzeum dočasne pozastaviť alebo minimalizovať, prípadne inak upraviť spôsob poskytovania štandardného lektorského výkladu.

Prehliadka objektov ľudovej architektúry prebieha samostatne. Počet návštevníkov je stanovený na 1 osobu v objekte. Do tohto počtu nie je zarátaný personál múzea.

Počas prehliadky je potrebné zdržať sa dotýkania výstavných vitrín, panelov, voľne vystavených veľkorozmerných predmetov, architektonických prvkov interiéru, kľučiek otvorených výstavných miestností a expozícií a pod.

Pokiaľ sú v interiéri múzea umiestnené stoličky, kreslá a iné plochy určené na sedenie, ich použitie na odpočinok je možné len u osôb starších, chorých, zdravotne postihnutých a postihnutých náhlou nevoľnosťou.

Pre návštevníkov sú k dispozícii len špeciálne označené toalety, ostatné toalety sú pre návštevnícku verejnosť uzatvorené.  Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.


Awesome Image

USMERNENIE - COVID 19

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že v Múzeu liptovskej dediny platia aktuálne opatrenia podmienené epidémiou COVID-19. Rešpektovaním a dodržiavaním chránite seba i nás. Tešíme sa na Vašu návštevu.